Jdi na obsah Jdi na menu

Drenáž

Provádění drenáží je spojeno s nepříjemnou záležitostí zatékání nebo vlhnutí zdiva domu, kterého se chceme v co nejkratší době zbavit. Odvod vody od stěn a základových desek je založen na drenážním systému, který se skládá z plošné drenážní vrstvy, obvodové drenáže podél obvodu objektu a revizních šachet.

Plošná drenáž

Plošná drenážní vrstva se zavádí proti pronikání vody do zapuštěných stěn, které jsou opatřeny hydroizolací. Drenážní vrstva se nebere jen k urychlenému odvedení přitékající vody, ale i jako ochrana izolace proti mechanickému poškození.

Nejrozšířenějším způsobem provádění plošné drenáže jsou plastové nopové fólie, nenasákavé drenážní polystyrény a desky z polystyrénových kuliček, které jsou spojeny bitumenovou živicí (asfaltem). Jednoduchou drenáž je možné také provést z geotextílie s gramáží min. 300 g/m2. Ovšem nemá takovou účinnost a spíše se používá jako ochrana drenáží proti zanesení drobnými částicemi zeminy.

Obvodová drenáž

Obvodová drenáž je vytvářena perforovaným potrubím z tvrzeného PVC. Pro vstup vody slouží otvory, které jsou umístěny v prohlubních trubek (částečná ochrana proti zanesení). Minimální průměr lze použít 0,1m u běžné pevnosti potrubí (v případě možného porušení vlivem zatížení se průměry zvětšují).

Výkop pro drenážní větev by měl být v nezámrzné hloubce (cca 0,8 metru, záleží na zemině), ale nikoli pod úroveň základové spáry (spodního líce základu). Pro uložení potrubí se na dně rýhy provede betonový podkladek s vyspádováním od budovy. Nejvyšší bod je dovolen maximálně 0,2 metru pod úrovní hydroizolace podlahy. Po položení celé větve, včetně revizních šachet, se do výše 0,3 metru nad potrubí provede obsyp štěrkem frakce 16 – 32 mm.

Kontrolní a revizní šachty se musí umisťovat na všech změnách směrů a zlomech potrubí. Jejich maximální vzdálenost nesmí přesáhnout 50 metrů. Šachty se osazují o průměru min. 0,3 m a jsou vyráběny z plastu.

Pro správnou funkci a kvalitní odvod vody je zapotřebí dodržet technologické postupy výrobců (nejlépe když montáž provede kvalifikovaná firma). Majitel je povinen pravidelně čistit potrubí pomocí revizních šachet max. po půl roce, jinak nebude zajištěna správná funkčnost, čímž může dojít k opětovnému navlhání domu.