Jdi na obsah Jdi na menu

ČOV - čistička odpadních vod

 

Biologická čistírna odpadních vod

Čistírny odpadních vod typ PRZ lze instalovat ve zjednodušeném územním řízení (územní souhlas) a jsou zařazeny institutem pro testování a certifikaci ve Zlíně do I. stupně jakosti. Atestace provedeny dle požadovaných stávajících evropských norem.
Čistírna odpadních vod
(dále jen ČOV) je plastová nádoba sloužící k likvidaci odpadních vod, je vyrobena z polypropylenu, válcového tvaru s víkem, na vnější straně zpevněna žebry a výztuhami již v základním provedení!!! Přepážkami je rozdělena na jednotlivé technologické prostory. Čistící proces je založen na mechanicko-biologickém principu. Znečištěná voda přitéká do denitrifikační komory, odtamtud natéká do aktivačního prostoru, ve kterém probíhá za provzdušňování biologické čištění stykem odpadní vody s aktivovaným kalem. Směs vody a aktivovaného kalu postupuje do dosazovací komory, kde dojde k oddělení kalu a vyčištěné vody. Tato přečištěná voda může být odváděná do vod podzemních (vsakování do drenážního podmoku) nebo může být odvedena do vodního toku.  Součástí ČOV je dmychadlo umístěno ve vlastní technické nádobě, nejlépe však v chráněném prostoru (garáž, technologická místnost a pod.). V žádném případě by dmychadlo nemělo být umístěno v čistírně, kde je 100% vlhkost a agresivní prostředí.

!!!DŮLEŽITÉ!!!  Než se rozhodnete pro svého dodavatele ČOV, dovolte mi, abych vám poskytl několik cených rad, které vám při jeho výběru pomohou. Mějte, prosím, na paměti, že čistička je důležitou součástí vašeho obytného systému, který vám má sloužit k vašemu prospěchu a pohodlí po dlouhá léta a ne abyste uháněli dodavatele čističky z důvodu její nefunkčnosti, zápachu, deformace konstrukce (výrobce chtěl mít zajímavou cenu a tak plášť ČOV vyrobil z 4-5 mm materiálu), výtoku nedostatečně vyčištěné vody nebo proto, že čistička je přeplněná elektronikou, která je ovšem poruchová. Náklady na pořízení čistírny jsou cca maximálně 2 % z celkových nákladů nového domu, který má hodnotu 3 000 000,- !!!

  1. Nejviditelnější známka levné a ne moc kvalitní čističky je materiál, ze kterého byla vyrobená. Polypropylen může mít různé barvy, ale pokud je plast hnědý, je to materiál s vysokým podílem recyklátu se špatnou svařitelností a konstrukční pevností!!! Tloušťka plastu by neměla být menší než 8 mm. Na internetu jsou obrázky čističek, které ještě nejsou v zemi a už se různě vlní, kroutí a nedrží svůj tvar. Naše čistírny mají plášť z 8 mm materiálu!!!
  2. Rozvody vzduchu v čističce k aeračním elementům a k mamutkám jsou prováděny buď v  hadicích (rozvod je co se týká pracnosti a času nenáročný, ale životnost je cca 4 – 6 let) nebo v plastovém šedém potrubí z PP-R plastu (životnost minimálně 25 let).
  3. Ovládací ventily by měly být celoplastové, včetně vnitřní regulační kuličky! Na ventilu nesmí být nic kovového, z důvodu agresivního prostředí a permanentní 100% vlhkosti.
  4. Dmychadlo s dostatečným výkonem pro zajištění účinného fungování a nastavení aeračních elementů!!! Setkáváme se s tím, že výrobce kvůli snížení ceny svého výrobku dodává k čistírně výkonem slabé dmychadlo, které nedostatečně provzdušňuje čistírnu a probíhající biologický proces čištění odpadní vody je tudíž nedostatečný.       Dmychadlo je jako srdce čistírny!!!
  5. Rada nejdůležitější – v současné době vstoupily v platnost nová Nařízení vlády č 416/2010 Sb. a 23/2011 Sb. které jsou limitující pro vypouštění přečištěných odpadních vod buď do podmoku nebo do vodních toků. V tomto ohledu radím informovat se předem na odboru Životního prostředí příslušného úřadu.

Doufám, že vám mé rady a zkušenosti pomohou ke správné volbě ČOV, protože z praxe vím, že ne vždy to nejlevnější je dobré a plně funkční. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte

 

 

ČOV - Hradiště

25. 1. 2013
11
0

ČOV - Dětmarovice

25. 1. 2013
12
0
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář