Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní doporučení pro pokládku dlažby

Z hlediska výsledné a nadčasové kvality celého stavebního díla je správné provedení podkladních vrstev nejdůležitější fází celé výstavby. Sebekvalitnější dlažba nemůže suplovat jakékoli nedostatky a nekvalitu v podkladních vrstvách.

Řádně zhutněná pláň a řádně zhutněné podkladní vrstvy jsou základními podmínkami pro kvalitně provedenou spodní stavbu s dlouhou životností. Skladba podkladních vrstev je vždy závislá na konkretních geologických poměrech a předpokládáném zatížení budoucí plochy.

Velký důraz je kladen na technologicky správné a kvalitní hutnění podkladu po jednotlivých vrstvách, případně po jejich častech o tloušťce10-15cm. Předejdeme tak nebezpečí "propadání" dlažby v budoucnosti. Pokladní vrstvy se provádějí ve spádu budoucí zpevněné plochy.

Vlastní urovnání kladecí vrstvy se provádí pomoci dřevěné latě nebo hlinikového pravítka přes vodicí lišty. Kladecí vrstvu je nutné výškově nadsadit o 5-10mm, neboť při konečným hutnění zadlažděného krytu dojdeke zhutnění kladecí vrstvy, tudíž k poklesu její vrchní úrovně.

ObrazekObrazek

 

 

Orientační klíč k výběru dlažby

pochozí plochy                                                 -dlažby ve výškach 25, 30, 40 a 60mm

pojezdové plochy (osobní auto)                    -dlažby ve výšce 60 a 80mm

pojezdové plochy s extremním zatížením   - dlažby ve výšce 80 a 100mm

 

Ukázky složení podkladních vrstev

Pochozí plochy

Obrazek

 

Pojezdové plochy pro vozidla do 3,5t

Obrazek